fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

Proces

fruitmonitoring.com kan aansluitend gebruikt worden met de voorheen gebruikte procedures.
Het zorgt niet voor extra routines ten opzichte van de bestaande onderzoeksroutines voor de gebruikte organisatorische procedures.

De aan fruitmonitoring.com deelnemende handelsondernemingen zullen hun leveranciers en laboratoria verzoeken, om in het vervolg alle resultaten van de door hen verstrekte opdrachten voor laboratoriumonderzoeken centraal via fruitmonitoring.com te registreren en in de databank van fruitmonitoring.com op te slaan. Tevens stuurt fruitmonitoring.com de onderzoeksresultaten naar dat handelshuis, waarvoor de onderzochte producten zijn bestemd.

fruitmonitoring.com zal het de databank van fruitmonitoring.com doorgeven, als bevindingen met overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden ingesteld worden. Deze afzonderlijke bevindingen worden door fruitmonitoring.com nagegaan en contact wordt opgenomen met die relevante kwaliteitssystemen en standaards, zodat deze de redenen voor de overschrijding van de grenswaarden nagaan en de systeemdeelnemers op dit moment controleren.

Verder zal fruitmonitoring.com de ingestelde labresultaten beoordelen, om wat opvalt bij het gebruik van pesticiden mee te delen. Doel van deze werkwijze is om zo snel mogelijk trends en ontwikkelingen te kunnen herkennen en eventueel maatregelen te kunnen treffen.

ablaufdiagramm_en

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands