fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

Procedure

Reeds in het verleden hebben de handelsondernemingen op individuele basis laboratoriumonderzoeken van groente- en fruitleveringen uit laten voeren, alsmede leveranciers opdracht gegeven dergelijke onderzoeken uit te laten voeren. In de toekomst worden alle resultaten van deze onderzoeken in de gezamenlijke, bij DE Trade Services GmbH (HTS) gevoerde, databank opgeslagen, om een overzicht te verkrijgen van de pesticidebelasting bij groente en fruit van alle deelnemende handelsondernemingen. De HTS zal deze resultaten permanent analyseren. De analyses moeten per product, productgroep, herkomst en werkzame stoffen op basis van anonimiteit beschikbaar worden gesteld aan de handelsondernemingen en (in de vorm van geselecteerde gegevens) aan de producenten. Hiermee kan de laatstgenoemde groep de ontwikkelingen van de resterende pesticidensituatie in relatie tot hun product vroegtijdig herkennen.

De deelnemende handelsondernemingen hebben een gemeenschappelijke lijst van werkzame stoffen opgesteld, d.w.z. een lijst met gewasbeschermingsmiddelen, waarop moet worden onderzocht. Deze lijst wordt voortdurend gecontroleerd en indien nodig geactualiseerd. De lijst met werkzame stoffen vormt de basis voor alle onderzoeken, die in de toekomst door de handelsondernemingen in opdracht zullen worden gegeven. Hierdoor wordt de hoogste mate aan vergelijkbaarheid van de afzonderlijke onderzoeksresultaten gerealiseerd. Aanvullende individuele onderzoeken van de afzonderlijke handelshuizen op andere werkzame stoffen kunnen vrijwillig beschikbaar worden gesteld.

De deelnemende handelsondernemingen zijn tevens een gemeenschappelijke waardering van de bevindingen overeengekomen. Hierdoor kunnen de anonieme onderzoeksresultaten met elkaar worden vergeleken, waarna pas een generieke analyse mogelijk is.

slide_labore_a

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands