fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

Laboratoriaaccreditatie overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Alle laboratoria die in de toekomst monsters voor de deelnemende handelsondernemingen en hun leveranciers van groente en fruit willen analyseren, moeten aan minimale eisen voldoen, die door fruitmonitoring.com zijn vastgelegd. Hiertoe behoren o.a. een accreditatie overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025:2005 in het land waar het analyserende laboratorium is gevestigd, alsmede de regelmatige deelname aan ringonderzoeken. Hierbij worden FAPAS-, QS of vergelijkbare ringonderzoeken erkend. Op een later tijdstip zal HTS eigen ringonderzoeken uitvoeren. De resultaten van de ringonderzoeken moeten per ommegaande aan HDE Trade Services GmbH worden voorgelegd.

slide_labore_bicon-3

Laboratoria die belang bij samenwerking hebben, kunnen hun accreditatie bij HTS aanvragen. Hiervoor moeten onderstaande documenten worden ingediend:

  • vormloze aanvraag
  • actuele accreditatieoorkonde overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • de bijlage bij de accreditatieoorkonde overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • een uittreksel van het handelsregister
  • een kopie van de belastingdienst met het BTW-identificatienummer
  • bewijs van de succesvolle deelname aan minimaal twee ringonderzoeken gedurende in 2021(fruit/groente)

Houd er rekening mee dat de administratiekosten van € 500,00 (plus BTW indien van toepassing) moeten worden betaald voordat de ingediende documenten kunnen worden gecontroleerd.
Lijst met werkzame stoffen


Om de onbeperkte toelating tot fruitmonitoring.com te verkrijgen, moet het laboratorium routinematig minstens 80% van de standaard actieve bestanddelen (S) op de lijst met werkzame stoffen kunnen analyseren en bovendien alle gangbare onderzoeksmethoden beheersen. Bij ieder onderzoek waartoe opdracht wordt gegeven als "standaard onderzoek plantenbeschermingsmiddel", moet op alle standaard bestanddelen die het laboratorium heeft gemeld worden nagegaan.

Een laboratorium dat niet minimaal 80% van alle werkzame stoffen kan analyseren en de gangbare onderzoeksmethoden beheerst, krijgt toegang met onderstaande beperkingen:

  • Minimaal 50% van alle werkzame stoffen uit de lijst met werkzame stoffen moeten kunnen worden geanalyseerd, ongeacht het aantal methoden dat in het accreditatiebereik is vastgelegd en
  • bovendien moet een permanent ontwikkelings- en verbeteringsproces worden gevoerd, dat o.a. tot doel heeft dat het laboratorium na het begin van de samenwerking binnen 24 maanden kan aantonen dat de analyseerbaarheid van de lijst met werkzame stoffen met ten minste 20% is gestegen.
  • Eventueel moet na nogmaals 24 maanden een verdere stijging van 10% worden gerealiseerd, tot aan het bereiken van de bekwaamheid, om minimaal 80% van de op de lijst vermelde werkzame stoffen te kunnen analyseren en alle gangbare analysemethoden te beheersen.


Om als laboratorium toegang te kunnen krijgen tot fruitmonitoring.com, moet het laboratorium bovendien een overeenkomst met HTS afsluiten. De overeenkomst wordt na ontvangst van de aanvraagformulieren direct door HTS naar het laboratorium verstuurd.

De laboratoria leveren de onderzoeksresultaten aan de fruitmonitoring.com-databank. fruitmonitoring.com maakt hiervoor gebruik van de internetgebaseerde oplossing van Convivo, aangezien deze onafhankelijk van de afzonderlijke marktdeelnemers werkt en daarmee de hoogste onafhankelijkheidsgraad biedt.

Per opgeslagen monsteranalyse moet het laboratorium een vergoeding van € 5,-- aan HTS betalen. Dit bedrag is nodig om de IT-infrastructuur en die bedrijfsvoering van fruitmonitoring.com te financieren. De laboratoria kunnen zelf bepalen of zij deze kosten doorberekend aan hun klanten, die de laboratoria opdracht geven om de resultaten in de databank van fruitmonitoring.com op te slaan.

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands