fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

Het project

De Duitse handelsondernemingen Dohle, EDEKA/Netto MD, Globus, METRO (Real, METRO Cash & Carry), Norma, REWE en tegut… voeren een gezamenlijke monitoring van pesticideresten in groente en fruit, die feitelijk door HDE Trade Services GmbH (HTS), een 100%-dochter van het Handelsverbandes Deutschland e.V., wordt uitgevoerd.

 

img-1icon-3

Ziele

Het is de bedoeling van de gemeenschappelijke monitoring om een algemeen, actueel overzicht van de situatie op het gebied van de pesticideresten te verkrijgen van de in Duitsland verhandelde producten. In samenwerking met verticale kwaliteitsborgingsystemen moeten eventuele tekortkomingen reeds tijdens de productie en de daaropvolgende processen worden voorkomen.

Daarom worden de resultaten van de laboratoriumonderzoeken op pesticiden in groente en fruit van de deelnemende ondernemingen en diens leveranciers in een centrale databank fruitmonitoring.com opgeslagen en op basis van anonimiteit op product, productgroep, herkomst en werkzame stoffen geanalyseerd.

Het fruitmonitoring.com staat open voor de samenwerking met alle systemen en standaards. Wanneer bij deelnemers van systemen c.q. standaards de grenswaarden worden overschreden, moet aan de desbetreffende systeem- c..q. standaardgevers een bericht worden verzonden, dat bij één van haar aangesloten systeem- c.q. standaarddeelnemers afwijkingen zijn vastgesteld. Daarmee heeft het systeem c.q. de standaard de mogelijkheid om de desbetreffende systeem- c.q. standaarddeelnemers te controleren, om toekomstige overschrijdingen van de max. hoeveelheden te voorkomen.

Het project wordt gefinancierd met behulp van de opslagkosten per monster in de databank van fruitmonitoring.com. Deze worden in rekening gebracht door de laboratoria, die de resultaten opslaan. De ondernemingen (producenten, groothandel en detailhandel) zijn geen kosten voor een lidmaatschap verschuldigd. Het project werkt zonder winstoogmerk.

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands