fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

Global Location Number (GLN) van GS1

Iedere onderneming, die resultaten in de databank van fruitmonitoring.com op wil laten nemen, moet een Global Location Number (GLN) hebben, zodat iedere deelnemer eenduidig kan worden geïdentificeerd. Het GLN-nummer wordt wereldwijd door de GS1-organisatie volgens een eenduidig systeem verstrekt. Het GLN kan uitsluitend bij GS1 worden besteld, dat iedere onderneming hiervoor een aanbieding zal doen.
De aanbieding omvat een wereldwijd uniek identificatienummer voor de onderneming (Global Location Number). Op basis van dit GLN kunnen eigen identificatienummers gegenereerd en daarmee artikelen, verpakkingen of andere vestigingslocaties aangegeven worden.

Voor de machinaal leesbare weergave van deze identificatienummers biedt GS1 Complete, perfect passende oplossingen voor de verschillende toepassingsdoeleinden aan, bijv. op de streepjescode gebaseerde datamedia alsmede de bekende EAN-code of de GS1-DataBar. Dit is vanaf 2014 voor de aanduiding van eindverbruikerseenheden bestemd en kan sinds 2010 bilateraal worden gebruikt.

Ook de internationale standaard „Global Product Classification“  (wereldwijde productkwalificatie GPC), waarvan in 2010 afscheid is genomen, heeft een grote betekenis voor de fruitmonitoring.com. Alle geanalyseerde producten moeten overeenkomstig GPC worden aangeduid, om een eenduidige toewijzing van alle monsteranalyseresultaten aan de producten c.q. productgroepen te kunnen garanderen.

GS1 biedt opleidingen over deze onderwerpen en branchespecifieke cursussen aan.

Een gratis internetcursus bij de eerste stappen, aanvullende diensten zoals controle van de opgestelde streepjescodes op een perfecte leesbaarheid ronden het dienstenpakket van GS1 Germany af.

Voor het gebruik van GS1 Complete met een GLN-nummer moet een jaarlijkse vergoeding worden betaald, die gerelateerd is aan de omzet van de onderneming. Tevens moet voor het beschikbaar stellen een eenmalig basisbedrag worden betaald.

Op de internetpagina van GS1 Germany staat meer informatie. Bovendien kunt u hier uw GLS-nummer online bestellen:
http://www.gs1-germany.de/service/gs1_complete/start_ins_gs1_system/index_ger.html

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands