fruitmonitoring.com

gezamelijke monitoring van residuen in groente en fruit  

FAQs
fruitmonitoring.com

1. Het project
2. Doel
3. Werkwijze
4. Lijst met bestanddelen
5. Bevindingen merken
6. Laboratoria
7. Kosten
8. Samenwerking met andere kwaliteitsstandaarden en –systemen
9. Databank
10. GS1-standaarden
11. GPC
12. Contactpersoon

1. Het project

De Duitse handelsondernemingen Dohle, EDEKA, Globus, METRO (Real, METRO Cash & Carry, Kaufhof), Norma, REWE en tegut… starten een gemeenschappelijke residumonitoring (fruitmonitoring.com) van pesticiden in groente & fruit. Dit wordt begeleid door de HDE Trade Services GmbH, 100% een dochteronderneming van het Handelsverband Deutschland e.V.

2. Doel

Het fruitmonitoring.com dient ter controle van het naleven van de maximum toegestane residugrenzen van plantenbeschermingsmiddelen bij de productie van groente & fruit. Daarnaast helpt het om verkeerde ontwikkelingen bij het gebruik van pesticiden sneller te herkennen en op lange termijn de kwaliteit van groente & fruit te verbeteren.

3. Werkwijze

Reeds in het verleden werd door de handelsondernemingen individueel opdracht gegeven tot laboratoriumtests van groente- & fruitleveringen. Ook door de leveranciers werden tests aangevraagd. In de toekomst worden de resultaten van deze tests in de gezamenlijke databank die bij HDE is aangelegd ingevoerd om een overzicht over de pesticidenbelasting bij groente & fruit over alle handelsondernemingen te verkrijgen. De HDE zal deze resultaten voortdurend analyseren en in geanonimiseerde vorm per product, productgroep, herkomst en bestanddelen aan de handelsondernemingen en de producenten voor het gebied van herkomst ter beschikking stellen. Op die manier kunnen ook zij ontwikkelingen in hun gebied van herkomst op tijd herkennen.

4. Lijst met bestanddelen

De deelnemende handelsondernemingen zijn een gemeenschappelijke lijst met bestanddelen overeengekomen, dat wil zeggen een lijst met de plantenbeschermingsmiddelen die onderzocht dienen te worden. De lijst met bestanddelen zal de basis vormen voor alle tests waarvoor in de toekomst door de handelsondernemingen opdracht wordt gegeven. Hierdoor wordt het mogelijk om de afzonderlijke testresultaten maximaal met elkaar te vergelijken. Extra individuele tests van de afzonderlijke handelshuizen op andere bestanddelen staan vrij.

5. Bevindingen merken

De deelnemende handelsondernemingen zijn een gezamenlijke wijze overeengekomen waarop de bevindingen worden gemerkt. Zo kunnen de geanonimiseerde testresultaten met elkaar worden vergeleken. Dat maakt een generieke analyse mogelijk.

6. Laboratoria

Alle laboratoria die in de toekomst stalen voor de deelnemende handelsondernemingen en hun leveranciers van groente & fruit willen analyseren, moeten aan minimumstandaarden voldoen. Hier hoort een accreditatie volgens EN/ISO/IEC 17025 in het land van de vestiging van het analyserende laboratorium bij evenals regelmatige deelname aan ringonderzoeken. De deelname aan ringonderzoeken van andere systemen en standaarden wordt daarbij erkend. De resultaten van de ringonderzoeken moeten met regelmatige tussenposes aan de HDE Trade Service GmbH worden voorgelegd.
Bovendien moet ieder laboratorium een contract afsluiten met de HDE Trade Services GmbH in Berlijn. Met dit contract erkent het laboratorium de regelingen van het fruitmonitoring.com.

7. Kosten

De kosten voor de databank worden direct op het afzonderlijke monster berekend. Per ingevoerd testresultaat moet het laboratorium een tarief van  €5,- aan de HTS betalen. Dit tarief is nodig om de IT-infrastructuur en de begeleiding van fruitmonitoring.com te financieren. Het staat het laboratorium vrij om dit tarief door te belasten op zijn klanten die het laboratorium opdracht hebben gegeven om de resultaten in fruitmonitoring.com in te voeren.

8. Samenwerking met andere kwaliteitsstandaarden en –systemen

Het fruitmonitoring.com biedt alle systemen en standaarden een samenwerking aan. Hiervoor wordt bij overschrijding van grenswaarden bij deelnemers van systemen resp. standaarden aan het desbetreffende systeem resp. standaard een bericht verzonden dat bij één van de deelnemers aan hun systeem resp. standaard afwijkingen zijn ontdekt. Op die manier heeft het systeem resp. de standaard de mogelijkheid om de betreffende deelnemer aan het systeem resp. de standaard te controleren en de afwijking te verhelpen. Voorwaarde voor de samenwerking is uiteraard dat de deelnemers van de andere kwaliteitsstandaards en –systemen met de samenwerking akkoord gaan.

9. Databank

Het fruitmonitoring.com gebruikt het op internet gebaseerde systeem van convivo GmbH omdat dit onafhankelijk van de afzonderlijke marktdeelnemers werkt en op die manier een maximum aan onafhankelijkheid biedt. Via dit platform zullen de laboratoria de testresultaten in de fruitmonitoring.com-databank invoeren.

10. GS1-standaarden
      GLN (Global Location Number)

Iedere deelnemer aan fruitmonitoring.com moet zich eenduidig met het GLN (Global Location Number) identificeren.

Dit nummer wordt verstrekt door de GS1-organisatie en is wereldwijd eeneenduidig. Meer informatie is verkrijgbaar bij de GS1-organisatie van het land waar de desbetreffende deelnemer aan fruitmonitoring.com is gevestigd. De volgende websites geven nog meer informatie: www.gs1.com en www.gs1-germany.de

Ten bate van een globaal locatienummer staat in Duitsland het voorzieningenpakket GS1 Complete ter beschikking. Dit zorgt ervoor dat u snel in het GS1-systeem kunt instappen.

11. GPC

De in 2010 internationaal aangenomen standaard „globale productclassificatie“ (GPC) heeft een grote betekenis voor fruitmonitoring.com. Alle testresultaten moeten met GPC worden gemerkt om een eenduidige indeling van de testresultaten bij de producten resp. productgroepen te waarborgen. Ook biedt de GS1-organisatie meer informatie aan via en www.gs1-germany.de. Berlijn

12. Contactpersoon

Katerina Fiß
Projectmanager

HDE Trade Services GmbH
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Phone: +49 (0)30 72 62 50-93
Fax: +49 (0)30 72 62 50-79
Internet: www.fruitmonitoring.com
Mail:

Managing Director: Stephan Tromp
AG Charlottenburg HRB 84691
Belastingnummer: 37/464/20476
VAT-N°: DE815258694

DeutschEnglishFrenchEspañolItalianNetherlands